…เมื่อค้นคำว่า ทะเลหมอกใน google จะพบ คำนำทาง ทะเลหมอก ต่อด้วย ทะเลหมอกเชียงคาน

…ผมพึ่งไปมาเมื่อวันที่ 15-16 ก.พ. เอามาทำ blog 22 ก.พ. ทำ SEO  2 วัน
วันแรกขึ้นหน้า1ทันที  2วันต่อมาหายจาก search จากนั้นไม่นานกลับมาใหม่ และคงอยู่ต่อเนื่อง

…ตอนนี้เว็บที่ทำขึ้นมา http://talamok-phutok.blogspot.com ขึ้นหน้า 1 คำว่า ทะเลหมอกเชียงคาน มาหลายวันแล้ว

…บอกให้รู้ เราตั้งใจทำข้อมูลดี search อยากได้

… ข้อมูลสำคัญที่ 1  SEO สำคัญที่ 2