ตัวอย่างนี้ เป็นการกรอกให้กับเว็บ fotolia นะครับ หาเงินจากภาพถ่าย เค้าก็จะมีให้กรอก ยืนยันตรงนี้ด้วย กรอก online ได้เลย

แบบ W-8BEN เป็น หนังสือรับรองสถานะของผู้รับประโยชน์ เพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย ประเทศสหรัฐอเมริกา และการรายงาน (บุคคลธรรมดา)

ข้อที่ต้องกรอก ปกติข้อที่ต้องก่อน ก่อนกรอกเค้าจะมี เครื่องหมาย * บอกอยู่แล้วนะครับ ว่าต้องกรอกช่องเหล่านี้ เว้นว่างไม่ได้

สำหรับข้อที่ต้องกรอก ที่เคยกรอกกัน แบบแต่ก่อน ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมคือช่อง ตามหัวข้อเหล่านี้
1. ชื่อ
2. ประเทศที่คุณถือสัญชาติ
3. ที่อยู่
8. วันเดือนปีเกิด
9. แปลว่า ข้าพเจ้ารับรองว่าผู้รับประโยชน์ เป็นผู้มีที่อยู่ในประเทศ…………………… ตามความหมายของอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างสหรัฐและประเทศดังกล่าว
ช่องว่างก็ใส่ Thailand

fotolia_com_TaxForm_W8BEN

มาด้านล่าง เกือบสุด Sign Here
ก็ใส่ลายเซ็นต์ พิมพ์เอาก็ได้ ล่าสุดการกรอกแบบ online พอมาช่องนี้แล้ว จะมีให้กรอกโดยใช้ แป้นพิมพ์ หรือใช้เป็นเม้าส์เซ็นต์ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

การกรอก W-8BEN ล่าสุด จะมี Print name of signer เพิ่มมา

บรรทัดล่างถัดลงมา Print name of signer แปลว่า ชื่อของผู้ลงลายมือชื่อ(สงสัยว่าในช่อง Sign Here ถ้าผู้กรอก เซ็นแบบอ่านไม่ออก ก็เลยเพิ่มช่องนี้มาอีก)

จากนั้นก็ Click to sign ปุ่มสีฟ้า เป็นอันเสร็จการกรอกแบบ online นะครับ

 

ติดตามข่าวสารการ update
https://www.facebook.com/makemoneyschoolcom