How to Redirect a Domain to a Facebook Page
หมายความว่า เข้าโดเมนที่เราจดไว้ แล้วเข้าไปที่หน้า facebook ที่เรากำหนดไว้ (หรือจะชี้ไปที่ไหนก็ได้ ตามที่เราตั้ง)

มีประโยชน์มาก ให้เราไปที่หัวข้อ Domain Forwarding ในระบบการจัดการโดเมนของเรา

ผมสมัครกับเว็บของคนไทย มีหน้าจัดการง่ายดี และเรายังเข้าไปหน้าของผู้บริการต่างชาติโดยตรงได้

เข้าที่ [ Domain Forwarding ] เป็นฟรี บริการเสริม

ต่อไปนี้จะเป็นการชี้โดเมน kkw7.com (ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดเพื่อนเก่า เดี๋ยวนี้มาเล่น facebook กันหมดแล้ว ไม่มีใครเข้าเว็บแล้ว ก็เลยชี้มาที่ facebook เลยก็ดี จะได้ไม่ต้องเช่าโฮส)  ให้ชี้ไปยังหน้ากลุ่ม facebook ครับ

เข้า [ Domain Forwarding ] ระบบจะแจ้งว่า
หมายเหตุ: กรณีที่คุณมีโฮสติ้งที่ใช้งานกับโดเมน kkw7.com
ให้คุณตั้ง Domain Forwarding ที่โฮสติ้งของคุณ. เพราะถ้าเปิดใช้งาน Domain Forwarding ตรงส่วนนี้จะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานโฮสติ้งของคุณผ่านชื่อโดเมนเนมได้.
…ความต้องการของเราไม่ต้องการใช้โฮสแล้ว เราก็เลือก เปิดใช้งาน Domain Forwarding ได้เลย (สามารถเปลี่ยนกลับเลิกใช้งานได้)

Destination
URL where you wish to forward requests for www.kkw7.com and kkw7.com
ใส่ลิ้งค์ที่เราจะให้โดเมนเนม ชี้ไปยังลิ้งค์นั้น

URL Masking / Stealth Redirection / URL Hiding
เลือก off คือถ้าเลือก On โดเมนจะไม่ชี้ไปครับ
Enabling URL masking will ensure that your visitors see the source URL and not the destination URL.
Sub Domain Forwarding

ถ้าเลือก On จะมีให้กรอกรายละเอียด เป็นกรณีที่เราไม่รู้จะชี้ไปไหน เราก็เขียนรายละเอียดชี้แจงไว้ได้
เช่นโดเมนต้องการขาย เว็บกำลังสร้างอยู่ ไรทำนองนี้ครับ

Sub Domain Forwarding
เลือก Off
Enabling Sub Domain Forwarding will forward a request made to http://subdomain.kkw7.com to http://yourdestinationurl/subdomain/
ถ้าเลือก On คือ เวลาเข้าแบบมี subdomain ลิ้งค์ที่เราชี้ไป ก็จะมี subdomain พ่วงท้ายไปด้วย

Path Forwarding
เลือก Off
Enabling Path Forwarding will forward requests made to http://kkw7.com/some/path to http://yourdestinationurl/some/path
ถ้าเลือก On คือ เวลาเข้าเว็บ ไม่ว่าลิ้งค์ไหนก็ตามของเว็บ ลิ้งค์ที่เราชี้ไป ก็จะมี ชื่อของลิ้งค์นั้นๆ พ่วงท้ายไปด้วย

การตั้งค่าต่างๆใน Domain Forwarding ตั้งได้ง่ายครับ ลองตั้งกลับไปกลับมาได้

…แต่สำหรับการ ตั้ง Domain Forwarding ในตอนแรก เป็นการเปลี่ยน DNS ที่เราตั้งไว้กับโฮสเก่า มาใช้ DNS ของผู้บริการจดโดเมนเนมแทน ทำให้เราต้องรอ อาจใช้เวลา ไม่ถึง 1 วัน หรือมากกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 2 วัน ในการที่ระบบ DNS จะ update ข้อมูลครับ คือพอตั้งค่าเสร็จ ช่วงแรกๆ อาจจะยังไม่ชี้ไปนะครับ จนกว่า DNS จะ update ครับ ก็ให้รอครับ

ระบบจัดการโดเมนตามที่ผมทำรูปมาอาจไม่เหมือนระบบจัดการโดเมนของท่านนะครับ แต่หลักการเดียวกันครับ
ผมใช้ของ pathosting ครับของคนไทย เผื่อมีปัญหาอะไรจะได้คุยกันง่ายดีครับ