ตัวอย่างการทำเว็บภาษาอังกฤษ โดยเอาบทความมาจากเว็บฟรีบทความ

(ต้องเอาลิ้งค์เครดิตมาด้วยนะครับ และห้ามเปลี่ยนแปลงบทความ)

เช่น เราอยากทำเกี่ยวกับ shopping online

เราก็เข้าไปในเว็บ ฟรีบทความ ในที่นี้จะเข้าไปที่ http://ezinearticles.com

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราอยากทำ ในที่นี้ค้นคำว่า shopping online จะพบบทความมากมาย
EzineArticles

เลือกบทความที่ชอบ เลือกอันนี้แล้วกัน คลิกเข้าดูรายละเอียดบทความ

EzineArticles2

ถ้าต้องการนำมาลงเว็บ ให้ดูล่างสุดของบทความ และคลิกที่ EzinePublisher

EzineArticles3

จะมีข้อตกลงให้อ่าน You have permission to publish this article electronically or in print, free of charge, as long as you leave the article title, author name, body and resource box intact (means NO changes) with the links made active and you agree to our posted publisher terms of service.
ประมาณว่า อนุญาติให้นำบทความไปใช้ได้ฟรี แต่ห้ามแก้ไขบทความ และต้องอ้างอิงที่มาด้วย

แล้วก็มีช่อง ให้ copy บทความไปวางที่เว็บ
จะเลือก Plain Text Version หรือ HTML Version ก็ได้ ตามระบบการเขียนหน้าบทความของเว็บ

ลอง copy ไปวางได้เลย copy ทั้งหมดในช่อง เนื้อหาในนั้น จะมีการอ้างอิงที่มาเรียบร้อยแล้ว ห้ามดัดแปลงเนื้อหา

ตัวอย่างบทความที่นำมา

Why to Shop Online

By Lavanay Bhadwal

Billions of people love to shop online – and why not? It’s convenient, safe and usually cheaper.

1. It Saves Money:

One can easily save up to 50% of money by shopping at online websites as they sell items at a discounted price compared to physical stores. Further, there are too many online websites offering same range of products and the competition amongst them usually benefits customer.

2. It Saves Your Time.

If you are a busy person and have little time for shopping, then online shopping is the best for you. Also, with online price comparison websites like Google product search (Froogle), Abebooks, eBay et cetera, it has become very easy to compare prices offered by different shops.

3. It Saves Cost of Gas:

Online shopping also saves the sky rocketing cost of Gas. The cost in gas alone would cover most shipping costs.

4. Your Money is Safe:

Most of the online e commerce websites offer Google Checkout and PayPal as payment method. These are the most secure payment methods and it guarantees that your money is safe and that you will get the item you purchase. So, you can purchase items from less established e-commerce websites without any fear.

5. Ideal for Sending Gifts:

Online webstores do ship orders directly to the recipient of a gift and hence saving your time, postage and gas cost. Some websites also offer the service to send anonymous gifts so that the recipient just keeps guessing about the sender of gift! Some websites also offer the option of getting items gift wrapped for small amount of extra money.

6. You can Pre-order Items:

Items with high demand like Harry Potter series, go out of stock very quickly after they are released. Pre-ordering such items is another feature that most of the online stores offer. This way you can reserve a copy for yourself without being worried about the release date.

7. Items can be Returned

Mostly, all e-commerce websites offer the facility of returning items if found to be defective or in-compatible. However, these websites usually put a time limit by which items must be returned in order to get full refund. Hence it is advised that you read the returns policy of a website before purchasing the item and if the item received is defective, the matter should be brought to the notice of seller website immediately.

8. Gift Certificates

Online shops are the most appropriate place to buy gift certificates as these websites ship them to gift recipient for free and the recipient can but an item of their choice.

9. No Need to Carry Shopping Bags

With online shopping, you do not need to carry shopping bags and moving around from one shop to another and waiting in lines. Just order it online and the item will be delivered right at your door steps.

10. Rebates and Loyalty Bonuses

These days many websites are offering Loyalty Bonuses and Rebates to the loyal customers who keep coming back with their business. This adds to the savings you can make by shopping online.

All these points show the importance of online shopping, however, there are thousands and thousands of online e-commerce websites but only few are quality websites that offer huge discounts without compromising with the quality of service. Selecting right website is another important factor of online shopping and I will discuss about it in my next article.

Lavanay is a blogger/writer who is very fond of shopping online. But one should shop only with well known websites that are good at customer service. If there is a problem that is ignored by online retailer, then do a customer complaint here.

Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Lavanay_Bhadwal
http://EzineArticles.com/?Why-to-Shop-Online&id=936888