บัตร K-Web Shopping Card เป็นบัตร ที่สามารถแทนบัตรเครดิตได้

โดยผู้ที่อยากมีบัตร ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงรายได้

การใช้จ่ายทางเน็ตต่างๆ จะหักเงินจากในบัญชีธนาคารของเรา ที่เราเชื่อมไว้กับบัตร
สามารถใช้จ่ายผ่านเน็ตได้ ทั่วโลก

รายละเอียด ของบัตร K-Web Shopping Card และการสมัคร
http://www.makemoney-school.com/webcard-signup.html