FBS Pro demo contest เทรดเงินปลอม ชิงเงินจริง
(เข้าเว็บแล้ว เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย จะอ่านได้เข้าใจง่ายครับ)

เริ่มสมัคร 13 ม.ค. 15 – 27 ม.ค. 15
Registration: 13.01.15 – 27.01.15 (11:59:59 GMT+2)
ระยะเวลาการแข่งขัน  27 ม.ค. 15 – 27 ก.พ. 15
Contest period: 27.01.2015 (12:00:00 GMT+2) – 27.02.2015 (16:00:00 GMT+2)

รางวัล เงินจริง
Prize fund — $ 1000
1st place $450
2nd place $250
3rd place $150
4th place $100
5th place $50

Initial balance of a contest demo-account credited by FBS is $10000
Contest account leverage is 1:100
เมื่อสมัคร ในบัญชี จะให้เงินปลอม $10000 ในการเริ่มต้นครับ

ศึกษาการเทรดได้ที่  http://forex.makemoney-school.com/