โดยคำอธิบายใช้ http://tinyurl.com ในการย่อลิ้งค์ยาวๆของ clickbank

เทคนิคนี้ ใน clickbank สามารถใช้ได้นะครับ แต่ของ amazon หรือ affiliate ตัวอื่นๆ ต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าเค้าอนุญาติหรือป่าวนะครับ

โดยใน clip โฆษณาไว้ว่า

You want to get married ? How to make your man want to marry you ?
Girl Gets Ring Presentation http://tinyurl.com/howgirlgetsring

เป็น e-book ขายผ่าน clickbank วิธีทำให้ผู้ชายขอแต่งงาน