หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัล

รางวัล Video contest รางวัลที่ 1 40,000 บาท รางวัลที่ 2 30,000 บาท รางวัลที่ 3 20,000 บาท
รางวัล Photo contest รางวัลที่ 1 30,000 บาท รางวัลที่ 2 20,000 บาท รางวัลที่ 3 10,000 บาท
รางวัล Writing contest รางวัลที่ 1 35,000 บาท รางวัลที่ 2 25,000 บาท รางวัลที่ 3 15,000 บาท

รายละเอียด http://www.tatnews.org/tat-newsroom-contest-2014/
จะมี Application From ทั้งไทยและอังกฤษ ให้อ่านรายละเอียด