ภาพนี้ไม่ใช่ภาพผมนะครับ เอามาเป็นตัวอย่าง สำหรับผู้ที่หาเงินจากภาพถ่าย
ภาพนี้ มีคนเสียเงินดาวน์โหลด 2ร้อยกว่าดาวน์โหลดเลยทีเดียว
ท่านใดมีความสามารถ หรือคิดว่าจะหัดทำแนว illustrations หรือ Clipart คิดว่าขายดีครับ แนวนี้

Building teamwork
© Photographer: Nvnkarthik | Agency: Dreamstime.com

อีกอย่าง ผู้ที่หาเงินจากภาพถ่าย ไม่จำเป็นต้องมีภาพก็ได้นะครับ แค่แนะนำให้คนมาโหลดใช้ภาพคนอื่น ก็ได้เงินครับ
Photo MakeMoney ระบบหาเงินจากภาพถ่าย http://photo.makemoney-school.com

ติดตามข่าวสารการ update
https://www.facebook.com/makemoneyschoolcom

Save

Save

Save