วิธีเปลี่ยนชื่อ youtube link channel ให้เป็นชื่อที่เราตั้งเอง มีประโยชน์ กรณีเราทำคลิป แล้ว เราไม่ได้อ้างอิงเว็บไซต์ หรือยังไม่มีเว็บไซต์ เราก็สามารถเอา youtube link channel แทนเว็บไซต์ เพื่อกำกับไว้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปของเรา ป้องกันคนอื่นนำไปใช้ ตัวอย่างคลิปอ้างอิง youtube link แทนเว็บไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=TRFbMinlILY