01.รูปแบบการทำเงิน (เปรียบเทียบโลกเน็ต กับ โลกนอกจอ)
รูปแบบการทำเงิน Affiliate Model Make Money
…การเป็นตัวกลางในการช่วยเว็บธุรกิจหรือเว็บบริษัทต่างๆ ในการโฆษณา


…ขั้นตอนวิธีการ

1.วางแผนว่าจะโฆษณาอะไร
2.ทำสื่อโฆษณาขึ้นมา ในรูปแบบเว็บหรือ blog
3.ทำ ให้สื่อที่ทำขึ้นมานั้น คนเข้าเยอะ ทาง search หรือติด search ในลำดับต้นๆ
4.วิเคราะห์ว่าเมื่อคนเข้าเยอะๆแล้ว ผู้ที่เข้าเหล่านั้น สนใจในสื่อหรือสนใจในสิ่งที่เราโฆษณาหรือไม่ ถ้ามีการสนใจที่น้อย ก็วางแผน ออกแบบสื่อ หรือทำเว็บให้ข้อมูลที่จูงใจให้สนใจยิ่งขึ้น

…เปรียบเทียบโลกนอกจอ
เช่น ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น

รายละเอียดการเปรียบเทียบ ทำให้มองภาพงานทางเน็ตได้ชัด …
http://www.makemoney-school.com/affiliate-model-makemoney.html