05.การเขียน Blog ใน Blogger.com เพื่อการใช้เป็นสื่อในการ โฆษณา 4 รูปแบบ


มาดูเทคนิคการเขียน Blog ใน Blogger.com

เพื่อการใช้เป็นสื่อในการ โฆษณา 4 รูปแบบ

…ท่านใด ยังไม่ได้เริ่มทำ blog ของ blogger.com เข้าอ่านที่ การสร้าง blog กับ blogger.com ก่อนนะครับ

รูปแบบต่างๆ ในการทำ Blog
รูปแบบที่ 1 ทำเป็นเว็บหน้าเดียว (รูปแบบเก่า) คล้าย landing page หรือเว็บหน้าเดียว ที่ดูแล้วมีทุกอย่างในหน้าเดียว ตัวอย่าง ศาลาแก้วกู่ น้ำตกทีลอซู
รูปแบบที่ 2 ทำเป็นเว็บหน้าเดียว (รูปแบบใหม่) เน้นการแสดงภาพรวมในหน้าเดียว ตัวอย่าง เที่ยวลาว พระมหาธาตุแก่นนคร
รูปแบบที่ 3 การทำ blog โดยใช้รูปแบบที่ blogger มีให้เลือก ตัวอย่าง Stop Smoking Shot
รูปแบบที่ 4 การทำ blog โดยใช้รูปแบบใหม่ๆ มีให้เลือกมากมายหลายแบบ ตัวอย่าง วังน้ำเขียว กล้วยไม้ป่าช้างกระ เขาฉกรรจ์

รายละเอียด !!!

http://www.makemoney-school.com/how_blogger_tips.html