สู้ต่อไปความเพียร กำลังใจ สำหรับนัก IM(internet marketing) ทุกคน

หากยังมีไม่พอเพียง ยืนด้วยตัวเองไม่ได้ ก็พยายามให้มีเพียงพอให้ได้ จะได้เหลือมีภูมิคุ้มกัน และแบ่งปัน สร้างทาน

เพลงนี้เพราะมาก เป็นกำลังใจ ให้กับความเพียร

ศรัทธาแห่งความเพียร (Ost. พระมหาชนก) – ปั๊ป โปเตโต้ 【OFFICIAL MV】