เรามักเห็นใน facebook บ่อยๆ กรณีข่าวต่างๆ

ที่มักพาดหัวข้อข่าว ให้ดูเว่อร์เกินไป หรือบาง page หรือบางเว็บที่ไปโฆษณากับ facebook ถึงขนาดสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเลย

เพื่อล่อให้คนเข้าไปดูเว็บ แล้วในเว็บนั้น ก็จะมีโฆษณาต่างๆ ที่เว็บนั้นแหละไปสมัครโปรโมทไว้

ทำให้คนอื่นเสียหาย ทำให้คนเข้าใจผิด ไม่ดีครับ อันตราย

..อย่าทำครับ เล่นกับอารมณ์คน ในวงกว้างด้วย แผ่ออกไปมากมาย ผลที่ได้รับ ก็เราเองนี่แหละ ต้องรับ