FBS Pro demo contest เทรดเงินปลอม ชิงเงินจริง
(สมัครฟรี เข้าเว็บแล้ว เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย จะอ่านได้เข้าใจง่าย)

สมัคร ก่อนเริ่มแข่งขัน (ก่อน 18 พ.ย. 15)
ระยะเวลาการแข่งขัน 18 พ.ย. 15 – 18 ธ.ค. 15
Contest period — from 18.11.2015 (14:00:00 GMT+02:00) to 18.12.2015 (14:00:00 GMT+02:00)

รางวัล เงินจริง
Prize fund — $ 1000
1st place $450
2nd place $250
3rd place $150
4th place $100
5th place $50

Initial balance of a contest demo-account credited by FBS is $10000
Contest account leverage is 1:100
เมื่อสมัคร ในบัญชี จะให้เงินปลอม $10000 ในการเริ่มต้นครับ

ศึกษาการเทรดได้ที่ http://forex.makemoney-school.com/

ติดตามข่าวสารการ update
https://www.facebook.com/makemoneyschoolcom