ตัวอย่าง แนวทางภาพถ่าย แนว stock ที่สามารถนำไปหาเงินได้
https://www.facebook.com/Shutterstock
https://plus.google.com/u/1/+shutterstock

https://www.facebook.com/dreamstime
https://plus.google.com/u/1/+dreamstime

https://www.facebook.com/fotolia
https://plus.google.com/u/1/+fotolia

 

สำหรับวิธีการ สามารถศึกษาได้ที่ http://photo.makemoney-school.com/