ทำงานอะไรมากมาย ก็อย่าลืม สิ่งสำคัญ หนทางเหนือสมมตินะครับ
อะไรๆในโลกเอาไปไม่ได้สักอย่าง หาเงิน มีเงิน กิน เที่ยว ทำทาน ถ้าไม่มีความรู้ทางจิต ก็ไปสุคติหรือพ้นสมมติยากอยู่นะผมว่า ยิ่งมีความสำเร็จทางโลกมาก ยิ่งจะยึดมาก ผมว่า เช่นเล่นเกม ถ้าเราติดเกมเกมหนึ่ง ผ่านด่านต่างๆได้ ด้วยความสามารถ มันยากอยู่นะถ้าเราจะเลิกเล่น ถ้าเรามัวแต่เอาชนะเกมเกมนั้น ให้ถึงด่านสูงสุด หรือเอาชนะโลกให้สำเร็จสูงสุด มันมีแต่ความยึดไว้มั่นทั้งนั้นเลย

ภูมิในสมมติมี 31 ภูมิ (อบายภูมิ 4 มนุษย์ 1 เทวภูมิ 6 รูปภูมิ 16 อรูปภูมิ 4)
เวียนว่ายตายเกิดกันมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ อย่าลืมความสำคัญในการศึกษาเรื่องภูมิเหล่านี้ หรือการปรารถนาพ้นจากภูมิสมมติ ถ้าจะเอาชนะ เอาชนะทางนี้ดีกว่า

แนะนำให้ดูภาพยนต์ จิตตนคร เพื่อให้เห็นความสำคัญของจิตนะครับ อนาคตเราอาจต้องเตรียมรับภัยธรรมชาติ ภัยความวุ่นวาย ภัยสงครามของชาติต่างๆที่ขัดแย้งกัน ถ้าเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริง เข้าใจกฎของกรรม ไม่เพ่งโทษใคร ปัจจุบันของทุกคนเป็นผลจากอดีตที่เคยทำไว้ ผมว่ามีโอกาสสูงที่เราจะรักษาจิตและรับมือกับสิ่งต่างๆได้ครับ ความรู้ต่างๆ แนะนำให้ค้นหาความรู้จาก พระอริยสงฆ์ครับ เพื่อไม่หลงทาง เพราะท่านปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ใช่ความรู้ที่มาจากการอธิบายด้วยเหตุผลให้เชื่อว่าถูกต้อง

ในขณะที่การค้นหาข้อมูลยังง่ายรวดเร็ว internet ยังใช้ได้ดี แม้ขี้เกียจอ่าน ก็ยังมีให้ฟัง ให้ดู ทั้ง mp3 ทั้งใน youtube แนะนำว่าควรศึกษาทำความเข้าใจครับ อนาคตไม่มีอะไรแน่นอน

ด้วยความปรารถนาดีครับ

ภาพยนตร์ จิตรกรรม เล่าเรื่อง จิตตนคร https://www.youtube.com/watch?v=DQT3eGHZP-8

เพลง จิตตนคร https://www.youtube.com/watch?v=x7SNs1NEMrQ

ที่มา จิตรกรรม เล่าเรื่อง จิตตนคร 1. https://www.youtube.com/watch?v=pdfPOaJ4z-Q

2. https://www.youtube.com/watch?v=lJp1i1AG0so
ภาพยนตร์ จิตรกรรม เล่าเรื่อง จิตตนคร  ธรรมนิยาย ที่ พระธีรโพธิภิกขุ หรือ พระธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ผู้สร้างสรรค์ ได้รับแรงบันดาลใจจากบทพระนิพนธ์  เรื่องจิตตนคร  ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   ที่ทรงนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ.2513