ขายสินค้า online ระวัง รูปแบบที่จ้างผลิต สวม หรือปลอม อย. ขายทำการตลาดด้วยนะครับ ถ้ามีปัญหามาจะยุ่งครับ

การสวม หรือปลอม อย. ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ อาจเป็นสินค้าคิดสูตร ต่างๆขึ้นมา ทดลองแค่นิดๆหน่อยคิดว่าดี หรือใส่สารอันตรายลงไป แล้วก็จ้างให้โรงงานผลิต ระวังตรงนี้ด้วยนะครับ