How to Redirect a Domain to a Facebook Page
หมายความว่า เข้าโดเมนที่เราจดไว้ แล้วเข้าไปที่หน้า facebook ที่เรากำหนดไว้ (หรือจะชี้ไปที่ไหนก็ได้ ตามที่เราตั้ง)

มีประโยชน์มาก ให้เราไปที่หัวข้อ Domain Forwarding ในระบบการจัดการโดเมนของเรา

ผมสมัครกับเว็บของคนไทย มีหน้าจัดการง่ายดี และเรายังเข้าไปหน้าของผู้บริการต่างชาติโดยตรงได้

เข้าที่ [ Domain Forwarding ] เป็นฟรี บริการเสริม

ต่อไปนี้จะเป็นการชี้โดเมน kkw7.com (ซึ่งเป็นเว็บบอร์ดเพื่อนเก่า เดี๋ยวนี้มาเล่น facebook กันหมดแล้ว ไม่มีใครเข้าเว็บแล้ว ก็เลยชี้มาที่ facebook เลยก็ดี จะได้ไม่ต้องเช่าโฮส)  ให้ชี้ไปยังหน้ากลุ่ม facebook ครับ more…