Guru google จะเปลี่ยนเป็นบริการอ่านอย่างเดียว ท่านที่ ทำ SEO โดยการเข้าไปตอบปัญหาใน Guru google
รีบเลยนะครับ ก่อน 23 มิ.ย. 2014

กูรู จะเปลี่ยนเป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียว

ขอขอบคุณที่ใช้ กูรู ในวันที่ 23 มิถุนายน 2014 กูรู จะกลายเป็นบริการแบบอ่านอย่างเดียว หลังจากวันที่ 23 มิถุนายน 2014 คำถามทั้งหมดที่มีการตอบจะเปิดให้ผู้คนสามารถค้นหาและเรียกดูได้ แต่จะไม่รับคำถาม คำตอบใหม่ หรือกิจกรรมการเขียนอื่นๆ ของผู้ใช้อีก.. โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  http://guru.google.co.th/guru/help?file=readonly