@ Make Money Start ! STEP FULL TIME หาเงินทางเน็ต !!!
STEP FULL TIME หาเงินทางเน็ต !

@การเริ่มทำงานทางเน็ต เมื่อก่อนเป็นงานแห่งอนาคต แต่ปัจจุบัน น่าจะเป็นงานแห่งยุคนี้ แน่นอนที่สุดแล้ว ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้!!! ลักษณะงานทางเน็ตที่เน้นๆจะเป็นงานในการพัฒนาคือระบบ affiliate และการสร้างสื่อในการโฆษณา ซึ่งงานนี้ จะต้องเป็นงานที่เริ่มทำ และพัฒนาไปเรื่อยๆ จะเห็นภาพของงานในระบบ รายได้ จะไม่ได้ในทันที เพราะเมื่อเราสร้างสื่อในการโฆษณาได้แล้ว ทำให้สื่อนั้น มีผู้มาพบเห็นและสนใจได้แล้ว จุดนั้น จึงจะเป็นจุดในการเริ่มสร้างรายได้

  • ในระหว่างที่เราพัฒนาเว็บ เช่นหัดทำฟรีเว็บ blog (ในนี้มีสอน) แม้เป็น ฟรีเว็บblog บางคนก็เอาเว็บฟรีๆนี่แหละครับ ไปทำเงินได้ ถ้าเว็บ blog นั้นๆมีคนเข้าเยอะ ก็เป็นสื่อโฆษณาได้ ..ในระหว่างนี้ เราอาจจะไปดูระบบหาเงินจากภาพถ่าย หาเงินจาก Youtube หัดทำไปพร้อมๆกัน