เว็บ blog สำเร็จรูป wordpress การติดตั้ง การใช้งาน และการตกแต่ง
…รูปแบบเว็บ blog สำเร็จรูป บางท่านเคยเขียนเว็บ blog แล้วใน blogger.com หรือเว็บ blog ไทยต่างๆ

…แต่การนำ รูปแบบเว็บ blog มาติดตั้ง ในโฮส ในโดเมนเนม ของเรา ที่นิยมใช้กัน คือการนำ WordPress มาติดตั้ง
…ตัวอย่าง การนำ wordpress มาติดตั้ง ก็รูปแบบของ blog.makemoney-school.com ที่ท่านกำลังอ่านนี่แหละครับ
…ด้วยความนิยมในการนำ wordpress มาติดตั้งในเว็บไซต์
จึงทำข้อมูล สอนการติดตั้ง WordPress อย่างละเอียด ให้เข้าใจได้โดยง่าย
พร้อมเทคนิคการใช้งาน การตกแต่ง การหา plugins ต่างๆของ wordpress
การหา wordpress template (wordpress theme)
มาเพื่อตกแต่ง รูปแบบ ของ wordpress ให้สวยงาม

…ข้อมูลอย่างละเอียด ศึกษาได้ที่
http://www.makemoney-school.com/howto_wordpress.html