ได้ฟังหนทางแห่งความสำเร็จด้วย NLP การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท
Neuro ระบบประสาท(สมอง), Linguistic ภาษาและการตอบสนอง, Programming กระบวนการปลูกฝัง(ติดตั้ง)

มันเข้ากันกับทางธรรมได้

– เขาบอกว่า อยากสำเร็จเรื่องอะไร ต้องศึกษาเรื่องนั้น หาความรู้ อย่างน้อยวันละ 30 นาที ศึกษาให้ตรงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ
สิ่งที่อยากมีอยากเป็น เขายอมรับไม่ได้ ถ้าวันๆหนึ่ง ไม่ได้หาความรู้เพิ่ม ซึ่งความรู้หาเพิ่มได้จาก อ่านหนังสือ ฟังหนังสือเสียง ดูวิดีโอความรู้

* ถ้าเทียบทางธรรม ก็คือการศึกษาธรรม ฟังเทศน์ ความรู้ทางธรรม

– เขาบอกว่าต้องมีวินัย อย่าผลัดวัน อย่าหาเหตุผลมาอ้าง อย่าหาข้อแก้ตัวมาอ้าง

* ถ้าเทียบทางธรรม คือ ตั้งสัจจะ เอาไว้

more…