Tag-Archive for ◊ ความเพียร ◊

สู้ต่อไปความเพียร กำลังใจ สำหรับนัก IM(internet marketing) ทุกคน

หากยังมีไม่พอเพียง ยืนด้วยตัวเองไม่ได้ ก็พยายามให้มีเพียงพอให้ได้ จะได้เหลือมีภูมิคุ้มกัน และแบ่งปัน สร้างทาน

เพลงนี้เพราะมาก เป็นกำลังใจ ให้กับความเพียร

ศรัทธาแห่งความเพียร (Ost. พระมหาชนก) – ปั๊ป โปเตโต้ 【OFFICIAL MV】

พอประมาณ-มีเหตุผล-มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้คู่คุณธรรม

ตามที่ผมเข้าใจเอามาปรับใช้ ก็คือ
ความพอเพียง เรามีความรู้พอหรือยังกับสิ่งที่เราทำ
สิ่งที่เราทำมีเหตุผลพอหรือไม่ น่าเชื่อถือมากแค่ไหน
แล้วก็ ภูมิคุ้มกัน ถ้าสิ่งที่ทำอยู่มีปัญหา เราจะมีภูมิคุ้มกันหรือไม่
งานทางเน็ตมีหลายวิธี เราควรสร้างงานในวิธีอื่นๆด้วย หรือแม้กระทั่ง
ควรฝึกสร้างงานนอกจอไว้ด้วย เตรียมรับทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ความรู้ คู่ คุณธรรม เรามีพอหรือไม่ เรื่องของคุณธรรม มองไปถึงเรื่องของกรรมด้วย
หากเราไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกทาง ใช้เทคนิคคดโกงต่างๆเพื่อให้ได้ยอด
ผลในอนาคต เป็นเรื่องที่น่ากลัว

สำคัญมากอีกอย่างก็คือ ความเพียร เรามีความเพียร มากพอหรือยัง