ทำงานอะไรมากมาย ก็อย่าลืม สิ่งสำคัญ หนทางเหนือสมมตินะครับ
อะไรๆในโลกเอาไปไม่ได้สักอย่าง หาเงิน มีเงิน กิน เที่ยว ทำทาน ถ้าไม่มีความรู้ทางจิต ก็ไปสุคติหรือพ้นสมมติยากอยู่นะผมว่า ยิ่งมีความสำเร็จทางโลกมาก ยิ่งจะยึดมาก ผมว่า เช่นเล่นเกม ถ้าเราติดเกมเกมหนึ่ง ผ่านด่านต่างๆได้ ด้วยความสามารถ มันยากอยู่นะถ้าเราจะเลิกเล่น ถ้าเรามัวแต่เอาชนะเกมเกมนั้น ให้ถึงด่านสูงสุด หรือเอาชนะโลกให้สำเร็จสูงสุด มันมีแต่ความยึดไว้มั่นทั้งนั้นเลย

ภูมิในสมมติมี 31 ภูมิ (อบายภูมิ 4 มนุษย์ 1 เทวภูมิ 6 รูปภูมิ 16 อรูปภูมิ 4)
เวียนว่ายตายเกิดกันมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ อย่าลืมความสำคัญในการศึกษาเรื่องภูมิเหล่านี้ หรือการปรารถนาพ้นจากภูมิสมมติ ถ้าจะเอาชนะ เอาชนะทางนี้ดีกว่า

แนะนำให้ดูภาพยนต์ จิตตนคร เพื่อให้เห็นความสำคัญของจิตนะครับ อนาคตเราอาจต้องเตรียมรับภัยธรรมชาติ ภัยความวุ่นวาย ภัยสงครามของชาติต่างๆที่ขัดแย้งกัน ถ้าเราเข้าใจโลกตามความเป็นจริง เข้าใจกฎของกรรม ไม่เพ่งโทษใคร ปัจจุบันของทุกคนเป็นผลจากอดีตที่เคยทำไว้ ผมว่ามีโอกาสสูงที่เราจะรักษาจิตและรับมือกับสิ่งต่างๆได้ครับ ความรู้ต่างๆ แนะนำให้ค้นหาความรู้จาก พระอริยสงฆ์ครับ เพื่อไม่หลงทาง เพราะท่านปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ใช่ความรู้ที่มาจากการอธิบายด้วยเหตุผลให้เชื่อว่าถูกต้อง

more…