เดี๋ยวนี้ การจ่ายเงินมีหลายระบบ แต่แบบส่งเป็นเช็คก็ยังมีอยู่

ตัวอย่างนี้ เป็นการจ่ายระบบ affiliate(ทำเว็บไซต์และแนะนำสินค้า) ของ สินค้าเพื่อสุขภาพ จาก SellHealth
ตัวอย่างเช็ค หาเงินผ่านเน็ต SellHealth
รายละเอียด เกี่ยวกับ Affiliate SellHealth