ดีครับ
เมื่อสิ้นเดือนที่แล้ว Metacafe ได้ ยกเลิกระบบ จ่ายเงินตามการ View ดูวิดีโอ ที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นมา

…เงินของระบบนี้ Metacafe ได้จาก โฆษณาที่แทรกในเว็บ รวมถึง โฆษณา google ด้วย แต่ ระบบ จ่ายตาม View ดูวิดีโอ ไม่ได้มีรายได้โดยตรงจากผู้ View ซึ่ง ระบบแบบนี้ เป็นระบบที่มีรายได้ไม่แน่นอน มีโอกาสที่ผู้ทำระบบจะยกเลิกโครงการ จ่ายเงินแบบนี้ได้ง่าย ..เช่นดังระบบจ่ายตามการ ฝากไฟล์ โหลดไฟล์ต่างๆ ผู้จ่าย จะจ่าย ตามการที่คนเข้ามา โหลดไฟล์ มาเห็นโฆษณา …ซึ่ง มีความไม่แน่นอน การจ่าย

…ตอนนี้ระบบที่มีใน makemoney-school.com เป็นระบบที่ชัดเจนเรื่อง รายได้ของเจ้าของระบบ ที่สามารถจะจ่ายให้เราได้ อย่างแน่นอน