http://ubersuggest.org/

Keyword-suggestion-tool

อีกเว็บไซต์ ช่วยวิเคราะห์คำค้นหา

อย่างเช่น เราจะวิเคราะห์คำเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก เพื่อมาวางแผน หาสินค้า หรือทำข้อมูลสินค้า

สามารถเลือกฐานข้อมูลได้หลายภาษา แต่ไม่มีภาษาไทย แต่ว่า พิมพ์ภาษาไทย ก็วิเคราะห์ออกมาได้ดีเหมือนกัน

เรามาลองวิเคราะห์ คำว่า Fat Loss กัน จะเห็นว่าถ้าวิเคราะห์แบบ Web จะมีคำแนะนำให้เราเยอะมาก (361 รายการ)

Keyword-suggestion-tool2

มาเลือกฐานข้อมูลแบบ Shopping บ้าง เพื่อดูว่ากรณีเป็นสินค้า คนค้นหาใช้คำว่าอะไรเป็นส่วนใหญ่ พบ 30 รายการ more…