ฟรี โปรแกรมเขียน website
Thursday, July 09th, 2009 | Author:

สำหรับท่านที่ ศึกษาระบบการเขียน เว็บไซต์ และยังไม่มีโปรแกรม ในการเขียนเว็บไซต์ …ไม่ใช้เขียนก็ได้ครับ กรณีที่เรา หาฟรี template ต่างๆมา หรือเรามีไฟล์หน้าเว็บต่างๆ แล้วเราจะเอามาเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ..เราต้องใช้โปรแกรมเขียน เว็บไซต์ มาเปิดไฟล์นั้นๆ จึงจะแก้ไขได้สะดวกครับ

…มีโปรแกรมเขียน เว็บไซต์ เป็น Freeware มาให้ลองใช้กันครับ
ลองดาวน์โหลดไปลองใช้ดูนะครับ Nvu


http://net2.com/nvu/download.html